Facebook Pixel

Polityka prywatności

Szanujemy prywatność Klientów odwiedzających stronę internetową naszego Sklepu. Poniżej prezentujemy Politykę prywatności – dokument zawierający informacje na temat ochrony i przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy Miły Duch.

1. Informacje ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego prowadzonego za pośrednictwem strony www. ….. jest METIERS sp. z o.o. z/s w Puszczykowie, adres: ul. Bolesława Chrobrego 23, 62-040 Puszczykowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0001027613 NIP 7831877784, REGON: 524910759.
1.2. Kontakt z administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: rodo@metiers.pl.
1.3. Dane osobowe są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej).
1.4. Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
1.5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
1.6. Klient – w rozumieniu Polityki prywatności konsument oraz każda inna osoba fizyczna korzystająca z usług Sklepu.
1.7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

2. Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach wskazanych w Polityce prywatności i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Ograniczamy ilość zbieranych danych do tych, które są niezbędne dla korzystania z usług Sklepu.

2.1. Źródło pozyskiwania danych osobowych – dane osobowe pozyskujemy od osób odwiedzających stronę internetową Sklepu w celu prawidłowej realizacji oferowanych usług. Klienci przekazują dane składając zamówienie i rejestrując Konto Klienta (zgodnie z Regulaminem Sklepu) i kontaktując się ze Sklepem drogą telefoniczną, mailową lub pocztą tradycyjną.
2.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Sklepu, w szczególności: złożenia zamówienia i jego dostawy, skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, złożenia reklamacji czy korzystania z usług serwisowych (zgodnie z Regulaminem).

 

3. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się rzetelnie, w sposób przejrzysty dla Klienta i w zgodzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z RODO i w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.

Złożenie zamówienia i jego realizacja wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.

3.1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  • 3.1.1. Zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym przypadku przetwarzanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy;
  • 3.1.2. Zwrot towaru (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO) – w tym przypadku przetwarzanie danych jest niezbędne dokonania zwrotu towaru;
  • 3.1.3. Reklamacja (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO) – w tym przypadku przetwarzanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji produktu;
  • 3.1.4. Dane fakultatywne (art. 6 ust.1 lit. a RODO) – podanie danych jest dobrowolne, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta (np. założenie Konta Klienta, zgoda na otrzymywanie newslettera i informacji marketingowych);
  • 3.1.5. Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. wynikających z przepisów podatkowych i przepisów konsumenckich);
  • 3.1.6. Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami i chroni ono prawa i interesy przedsiębiorcy.

3.2. Klienci zarejestrowani

  • 3.2.1. Rejestracja Konta Klienta, zgodnie z Regulaminem Sklepu, jest dobrowolna.
  • 3.2.2. Rejestracja Konta Klienta wymaga podania następujących danych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
  • 3.2.3. Konto Klienta można usunąć w każdym czasie. Usunięcie Konta Klienta nie ma wpływu na korzystanie z uprawnień wynikających z przepisów konsumenckich i dotyczących ochrony danych osobowych.
  • 3.2.4. Przetwarzanie danych Klientów zarejestrowanych odbywa się w oparciu o wyrażenie przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług Sklepu.
  • 3.2.5. Przetwarzanie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do wykonania umowy (złożenia i dostawy zamówienia).
  • 3.2.6. Przetwarzanie danych dotyczących złożonych zamówień jest niezbędne w celu ochrony interesów Klientów: skorzystania z prawa odstąpienia od umowy i zwrotu produktu bez podania przyczyny, dokonania reklamacji produktu lub – w przypadku produktów tworzonych na indywidualne zamówienie – korzystania z usług serwisowych.

3.3. Klienci niezarejestrowani

  • 3.3.1. Przetwarzanie danych Klientów niezarejestrowanych odbywa się w oparciu o wyrażenie przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z usług Sklepu.
  • 3.3.2. Przetwarzanie danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do wykonania umowy (złożenia i dostawy zamówienia).
  • 3.3.3. Przetwarzanie danych dotyczących złożonych zamówień jest niezbędne w celu ochrony interesów Klientów: skorzystania z prawa odstąpienia od umowy i zwrotu produktu bez podania przyczyny, dokonania reklamacji produktu lub – w przypadku produktów tworzonych na indywidualne zamówienie – korzystania z usług serwisowych.
  • 3.4. Okres przetwarzania danych osobowych – dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do wykonania umowy (zamówienia i dostarczenia produktu), a także przez okres niezbędny do realizacji świadczeń z nią związanych (odstąpienia od umowy, reklamacji, korzystania z usług serwisowych).

4. Przekazywanie danych osobowych Klientów

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracuje Sklep w celu świadczenia swoich usług. Są to:

4.1. Firmy kurierskie – przekazanie danych jest niezbędne w celu dostarczenia zakupionych produktów;
4.2. Podmioty obsługujące płatności – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, dane osobowe przekazywane są właściwemu podmiotowi obsługującemu płatności;
4.3. Podmioty obsługujące przekazywanie informacji marketingowych – dotyczy Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie treści marketingowych;
4.4. Podmioty świadczące obsługę prawną, księgową i informatyczną.;
4.5. Organy władzy publicznej – dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom władzy publicznej lub osobom trzecim, jeśli ich żądanie i konieczność udostępnienia wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

5. Marketing

Wszelkie działania marketingowe odbywają się wyłącznie za zgodą Klienta wyrażoną na otrzymywanie newslettera na adres poczty elektronicznej; wiadomości SMS/MMS na podany numer telefonu komórkowego.

Zgoda na prowadzenie działań marketingowych może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administrator informuje Klientów, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
• EDRONE sp. z o.o., ul. Lekarska1, 31-203 KRAKÓW, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera;
• EDRONE sp. z o.o., ul. Lekarska1, 31-203 KRAKÓW, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.
Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:
• Kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

 

6. Pliki cookie

Pliki cookie („ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym Klienta w chwili, gdy ten ją przegląda. Ciasteczka pozwalają na sprawne funkcjonowanie strony internetowej Sklepu.

Jeśli przejdziesz na stronę logowania, zostanie utworzony tymczasowy plik cookie w celu sprawdzenia, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Nie zawiera on danych osobowych i zostanie automatycznie usunięty po zamknięciu przeglądarki.

Po zalogowaniu utworzymy kilka plików cookie, aby zapisać Twoje dane logowania i preferencje ekranu. Żywotność pliku cookie połączenia wynosi dwa dni, a pliku cookie opcji ekranowej – jeden rok. Jeśli zaznaczysz opcję „Zapamiętaj mnie”, Twój plik cookie logowania będzie przechowywany przez dwa tygodnie. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, plik cookie logowania zostanie usunięty.

Edytując lub publikując post, w Twojej przeglądarce zostanie zapisany dodatkowy plik cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych. Pokazuje po prostu identyfikator właśnie edytowanego postu. Wygasa po jednym dniu

 

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

7.1. Warunkiem zawarcia umowy (zamówienia towaru i jego dostawy) jest podanie imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
7.2. Klienci, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo do:

  • 7.2.1. Żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
  • 7.2.2. Żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO);
  • 7.2.3. Żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”, art. 17 RODO) – jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie powszechnie obowiązującym (art. 17 RODO);
  • 7.2.4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
  • 7.2.5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, m.in. profilowania i marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).
  • 7.2.6. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa UODO).

7.3. Jeśli przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.4. Klient jest uprawniony do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

  • 7.4.1. Celu przetwarzania;
  • 7.4.2. Kategorii przetwarzanych danych osobowych;
  • 7.4.3. Informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • 7.4.4. Planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • 7.4.5. Informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego Klienta, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • 7.4.6. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • 7.4.7. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  • 7.4.8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

7.5. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

8. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 10 października 2023 r.

Devise / Waluta
Złoty polski
Euro